Hyvinvointitupa -hanke käyntiin!

2.9.2020

Hyvinvointituvilta hyvinvointia!

Hyvinvointitupa-hankkeen tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaa, kannustaa kyliä aktiivisuuteen ja terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen sekä parantaa paikallisia palveluita. Hanke toimii vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeessa vieraillaan Pudasjärven harvemmin asutuilla alueilla järjestäen kylille terveyttä edistävää ja hyvinvointia tukevia tapahtumia kaikille kyläläisille eli Hyvinvointitupia.

Hyvinvointituvat voivat pitää sisällään esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, tietoiskuja, virkistystoimintaa, lajikokeiluja tai muuta kylän näköistä toimintaa. Terveys- ja hyvinvointipalveluita pyritään tarjoamaan kyläläisille lähellä heidän omaa luontaista arkiympäristöään eli kyläkouluilla ja -taloilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa.

Hankkeen aikana vierailemme Pudasjärven kylissä ja kartotamme kylien tilannetta. Hankkeen aikana kylät voivat saada Hyvinvointitupa-tapahtumia kylälleen ja tämän lisäksi muita terveyttä edistäviä ja aktiiviseen elämäntapaan kannustavia tempauksia tai tapahtumia.

Hyvinvointitupa-hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto / Oulun seudun Leader. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ideoita hankkeeseen, ota rohkeasti yhteyttä:

Saana-Maria Rahko
saana-maria.rahko@popli.fi
050-5728498