Liikkujan Apteekki

PoPLi järjestää Liikkujan Apteekki - tapahtumia ja koulutuksia.

Ota yhteyttä mikäli apteekkisi on kiinnostunut osallistumaan Liikkujan Apteekki -toimintaan.

Ilkka Kurttila etunimi.sukunimi@popli.fi p. 050 308 7711

 

Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen  yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.