Kehonkoostumusmittaus

 

Mittauksen tarkoitus

 • lihas- ja rasvakudoksen määrää ja suhteellista osuutta kehonpainosta
 • viskeraali- eli vatsaontelorasvan määrää
 • rasva- ja lihaskudoksen jakautumista kehossa
 • elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilaa.

Kehon koostumisen monipuolinen ja yksityiskohtainen analyysi antaa mysö luotettavat kriteerit oikeaan painonhallintaan.

Mittauksen suoritus

Mitattava seisoo InBody-laitteessa paljain jaloin liikkumatta n. 3 minuutin ajan pitäen kiinni kosketuselektrodeista.

Palaute

Yksilömittauksissa suullinen ja kirjallinen palaute sekä ohjeet painonhallintaan annetaan heti mittauksen jälkeen.

Ryhmämittauksissa palaute annetaan heti luentomuotoisena, kun kaikki ryhmän jäsenet on mitattu. Lisäksi jokainen saa oman tulosteensa mittaustuloksista.

Mittaukseen valmistautuminen

Mikäli se on mahdollista, luotettavan mittaustuloksen saamiseksi on

 • oltava ravinnotta ja juomatta vähintään 2 tuntia ennen mittausta
 • vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta
 • vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia ennen mittausta
 • vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
 • tyhjennettävä virtsarakko noin puoli tuntia ennen mittausta

   

 Tilaa mittaus numerosta 050-3087711