Uni, ravinto ja liikunta uuden Vesote-hankkeen elintapaohjauksen painopistealueet

13.1.2017

VESOTE-hanke tuo yhteen useita toimijoita. Ideana on vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa. Tavoite on, että suomalaiset liikkuvat riittävästi, vähentävät istumista ja syövät entistä enemmän ravitsemussuositusten mukaisesti. Univaikeuksien hoitoon on lisäksi tarkoitus saada yleisemmin käyttöön lääkkeettömiä hoitokeinoja.

KKI-ohjelma on mukana UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE), joka sai myönteisen rahoituspäätöksen (2,65 M€ vuosille 2017-2018) marraskuun lopussa. Hankkeessa on mukana myös kymmenen sairaanhoitopiiriä sekä Diabetesliitto ja Mielenterveyden keskusliitto.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri on mukana hankkeessa. KKI-ohjelman alueellisena yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu.

VESOTE-hanke tuo yhteen useita toimijoita. Ideana on vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa. Tavoite on, että suomalaiset liikkuvat riittävästi, vähentävät istumista ja syövät entistä enemmän ravitsemussuositusten mukaisesti. Univaikeuksien hoitoon on lisäksi tarkoitus saada yleisemmin käyttöön lääkkeettömiä hoitokeinoja.

Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää monipuolisia ja samanaikaisia toimenpiteitä usealla toiminnan tasolla. Hankkeessa panostetaan elintapojen puheeksi ottamiseen, elintapaohjauksen toteuttamiseen ja seuraamiseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalveluissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen projektipäälliköksi on nimetty KKI-ohjelman kenttäpäällikkö Sari Kivimäki, joka vastaa hankkeen käytännön koordinoinnista. Projektipäällikkö osallistuu elintapaneuvonnan palveluketjujen luomiseen sekä elintapaneuvonnan kouluttamiseen. KKI-ohjelma vastaa VESOTEssa myös hanketiedon keräämisestä ja seurannasta.

Hankkeen vastuuhenkilöinä UKK-instituutissa toimivat johtaja Tommi Vasankari sekä koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila.

Lisää hankkeesta STM:n tiedotteessa.


Lisätietoja
Sari Kivimäki
sari.kivimaki(at)likes.fi
puh. 0400 247 444