Seuratuen haku päättyy 16.12.2016

1.12.2016

Seuratuki 2017 on haettavana. Haku päättyy 16.12.2016.

Seuratuen avulla seurat voivat kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja lisätä toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Seuratuen avulla edistetään tasa-arvoista ja yhdenvertaista lasten ja nuorten liikuntaa.

Seuratuen avulla voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, kehittää vapaaehtoistyötä ja edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratukea jaetaan 4,0 miljoonaa euroa. (vaatii eduskunnan talousarviohyväksynnän)

 • pienin haettava summa 2 500 euroa
 • suurin haettava summa 15 000 euroa

Seuratuen painopisteet

 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastus- mahdollisuuksia
 • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen (uudet lajit, useat lajit)
 • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • uudet innovatiiviset kokeilut (nuorten omat ideat)
 • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • harrastamisen hintaraja 50 €/kk

Seuratuen avulla voidaan myös:

 • vahvistaa toiminnan laatua
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • kehittää, edistää ja tukea vapaaehtoistyötä

·   

·      Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15

·      Hakemus tallennetaan myös pdf-tiedostona, tulostetaan ja lähetetään ministeriön kirjaamoon. Postileima 16.12.2016 hyväksytään määräaikaan saapuneeksi.

Seuratukea 2016 saaneet kaksivuotiset hankkeet:

• Haussa lisäksi erillinen lisätietokohta, jolla raportoidaan hankkeen käynnistymisestä

www.minedu.fi

www.seuraverkko.fi