Oulun kaupunki toteuttaa kolmannen sektorin toimijoille ideakampanjaa työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

26.4.2016

Ideakampanjan avulla etsitään uusia kolmannen sektorin toimintoja, kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia, joiden avulla parannetaan lasten ja nuorten, ikääntyvien sekä maahanmuuttajien hyvinvointia.

Ideoitavien toimintojen toteutuksen tulee sisältää myös oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia nuorille ja pitkään töitä hakeneille.

Kampanjan tavoitteena on parantaa hyvinvointia sekä luoda mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukselle, lisätä erilaisia työtilaisuuksia ja lievittää työttömyyden negatiivisia vaikutuksia. Työllistämisen ja erityisesti oppisopimuskoulutusten kautta pyritään luomaan työttömille mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamistaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan.

Kampanjan avulla ei korvata kaupungin lakisääteisiä tai muita peruspalveluita, kuten vanhus- ja vammaispalveluita tai kaupungin järjestämää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Oulun kaupunki on varannut valittujen ideoiden toteutukseen 0,5 miljoonaa euroa vuodelle 2016.

Suunnitelmat idean toteuttamisesta tulee toimittaa Oulun kaupungille 13.5. mennessä.

Työllisyyspalvelut järjestää kolmannen sektorin toimijoille info-tilaisuuden ideakampanjasta 28.4. klo 16 Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9).

Oulun kaupungin kehittämisjaosto on hyväksynyt ideakampanjan 19.4 ja kaupunginhallitus kokouksessa 25.4.

Lisätietoja antaa:

Seija Mustonen
Työllisyyspalveluiden päällikkö
Oulun kaupunki
044 703 4842
seija.mustonen(at)ouka.fi