KKI-tukea Pohjois-Pohjanmaalle

18.2.2016

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle.

Löytyn Kyläyhdistys ry sai monipuolisten liikuntaryhmien juurruttamiseen 1 200 euron tuen. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry sai 15 500 euroa alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2016 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 82 hanketta. Hakemuksia tuli 204 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 410 100 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 500 eurosta 31 000 euroon.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kkiohjelma.fi kohdasta Hanketuki ->
KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2016.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.