Kansanedustajien enemmistö liikunnan ja urheilun asialla

28.5.2015

Vaalikone, jossa käsiteltiin liikuntaa ja urheilua sekä kansalaistoimintaa, keräsi suuren suosion. Lähes puolet (48 prosenttia) ehdokkaista ja yli puolet (52 prosenttia) eduskuntaan valituista kansanedustajista vastasi vaalikoneemme kysymyksiin.

Nykyisen eduskunnan liikuntapoliittista ajatusmaailmaa voidaan arvioida vaalikoneeseen vastanneiden 103 kansanedustajan vastausten perusteella. Samalla on hyvä muistaa, että Suomen poliittinen järjestelmä perustuu pitkälti hallituksen ja opposition välisiin voimasuhteisiin ja hallituspuolueiden laatiman hallitusohjelman toteuttamispyrkimyksiin, ei niinkään yksittäisten edustajien omiin tavoitteisiin tai näkemyksiin.

Eduskuntapuolueista valtaosa näyttää tekstiensä ja puheidensa perusteella pitävän liikuntaa tärkeänä ja edistämisen arvoisena asiana. Vaalikauden aikana eduskunnassa tullaan käsittelemään useita hallituksen esityksiä, joissa on tarpeellista muistaa liikunnan, urheilun ja kansalaistoiminnan edistämisen näkökulma. Toivottavasti kaikki kansanedustajat, jotka vastasivat vaalikoneessamme myöntävästi väitteeseen ”Lupaan lisätä liikettä pienilläkin teoilla omassa arjessani. Haluan rakentaa liikkuvampaa Suomea.” muistavat lupauksensa, kun eduskuntaan tulee lakiesityksiä jotka tarvitsevat muokkaamista liikunnan huomioimiseksi.

Kestävyysvaje on taklattavissa

Vaalikoneessa esitettiin väittämiä, joihin vastattiin siirtämällä kursoria janalla, jonka ääripäät olivat ”samaa mieltä” ja ”eri mieltä”.

Väitteen ”Kestävyysvaje voidaan taklata, jos yhä useampi omaksuu fyysisesti aktiivisen elämäntavan” kanssa samaa mieltä on 95 prosenttia kansanedustajiksi valituista vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista. Väitteen ”Suomalaisten huippu-urheilumenestys on minulle tärkeää” kanssa samaa mieltä on 89 prosenttia vastanneista kansanedustajista.

Molempien väitteiden osalta tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin kaikkien vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden sekä äänestäjien näkemykset. Kestävyysvajeväitteen kanssa samaa mieltä oli 90 prosenttia kaikista ehdokkaista ja 87 prosenttia äänestäjistä. Huippu-urheilumenestystä piti tärkeänä 78 prosenttia ehdokkaista ja 83 prosenttia äänestäjistä.

Väite ”Koululiikunnan numeroarvostelusta on luovuttava” jakoi edustajat lähes kahtia – samaa mieltä väitteen kanssa on 45 prosenttia kysymykseen vastanneista kansanedustajista ja eri mieltä 55 prosenttia. Tämän kysymyksen kohdalla on havaittavissa melko suuri ero kaikkien ehdokkaiden näkemykseen. Kaikista vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 63 prosenttia oli valmis poistamaan numeroarvostelun koululiikunnasta. Äänestäjien enemmistö puolestaan (54 prosenttia vastanneista) on samaa mieltä kansanedustajien kanssa ja haluaa säilyttää numeroarvostelun.

Istuntosalissa teemuselänteitä ja tonipiispasia

Kansanedustajien enemmistö (42 prosenttia) nauttii seuratoiminnassa mukana olemisesta ja yhdessä tekemisestä. Vaihtoehto ”en kuulu urheiluseuraan, mutta pidän toimintaa tärkeänä” oli toiseksi suosituin (21 %). Samassa nipussa vaihtoehdot ”olin aiemmin mukana seuratoiminnassa” (18 %) ja ”harrastan/lapseni harrastaa seurassa mutta en osallistu toiminnan pyörittämiseen” (16 %). Vain kaksi vastaajaa oli rastittanut kohdan ”seuratoiminta tuottaa iloa, mutta tuntuu hetkittäin raskaalta tehtävien kasautuessa”.

Vaalikonekysymysten kevennyksenä pyysimme vastaajia arvioimaan, ketä urheilijaa muistuttavat. Valmiit vastausvaihtoehdot olivat ”taitava kuin Jari Litmanen”, ”ketterä kuin Enni Rukajärvi”, ”iloinen kuin Teemu Selänne”, ”ryhdikäs kuin Hanna-Maria Seppälä”, ”sitkeä kuin Toni Piispanen”, ”päättäväinen kuin Eva Wahlström”, ”rento kuin Lelu Ojansivu”, ”sanavalmis kuin Minna Kauppi” ja ”olen eniten loikoilusta pitävän kissa Karvisen kaltainen”.

Sekä kaikkien ehdokkaiden että valituksi tulleiden kansanedustajien keskuudessa selkeästi suosituin vaihtoehto oli Teemu Selänne. Äänestäjien keskuudessa suosituin vaihtoehto oli Toni Piispanen, joka oli kansanedustajien listalla heti Selänteen jälkeen toisena. Kaikki yllä mainitut vaihtoehdot saivat kansanedustajien joukossa kannatusta. Eduskunnassa onkin alkaneella istuntokaudella koolla mainio joukko kansanedustajia, jotka löytävät itsestään hienoja urheilijoiden luonteenpiirteitä – ja mukaan mahtuu oikein hyvin myös muutama kissa Karvinen.

Linkki vaalikoneeseen

Linkki vaalikonevastauksia analysoivaan aiempaa juttuun

Laura Andersson 
yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija
Valo & Olympiakomitea

Kirjoittaja taipuu moneen ja on tarvittaessa niin taitava, ketterä, iloinen, ryhdikäs, sitkeä, päättäväinen, rento kuin sanavalmiskin. Loikoilusta puhumattakaan.