Urheilun eettinen kehittämistyö tarkastelussa

5.5.2015

Liikunta- ja urheilujärjestöjen toiminnan kehittämisen ja arvioinnin yhtenä tarkastelukohtana on eettisten kysymysten huomioiminen. Valo kannustaakin liikunta- ja urheiluyhteisöä pohtimaan toimintansa eettisiä kysymyksiä sekä tekemään käytännön suunnittelua. Toiminnan eettisen kestävyyden huomioiminen tulee vaikuttamaan myös valtionapuihin keväästä 2016 alkaen.

Antidopingohjelmille uusi kriteeristö

Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella lajiliitolla tulee olla oma antidopingohjelmansa, jota toteutetaan, arvioidaan sekä tarvittaessa päivitetään.

ADT:n nyt julkaiseman lajiliittojen antidopingohjelmien uuden kriteeristön tarkoituksena on auttaa lajiliittoja suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ohjelmiaan. Suunnittelun tueksi ADT on myös sitoutunut kommentoimaan liittojen antidopingohjelmia ennen niiden julkaisua.

ADT arvioi ja raportoi lajiliittojen ohjelmat sekä niiden toteutuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon lajiliittojen valtionavussa ja ensimmäinen lähtötilan arviointi suoritetaan syksyn 2015 aikana.

Yhdenvertaisuuden kehittäminen

Uudistettujen yhdenvertaisuus- ja liikuntalain pohjalta kaikilta valtionapua hakevilta liikuntajärjestöiltä edellytetään jatkossa yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Suunnitelmassa kuvataan, miten yhdenvertaisuutta edistetään ja miten puututaan syrjintään. OKM edellyttää asian huomioimista jo 2016 valtionapuhakemusten yhteydessä.

Liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi sport.fi-sivustolle avattu tietopankki tarjoaa muun muassa vinkkejä suunnitteluprosessiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Lisäksi Valo järjestää jäsenjärjestöjensä yhdenvertaisuussuunnitelmien tekijöille klinikoita touko-kesäkuussa 2015.

Lisätiedot: 
Ohjeistusta antidopingohjelman laadintaan sekä uusi kriteeristö ADT:n sivuilla.
Tutustu yhdenvertaisuussuunnittelun tietopankkiin ja ilmoittaudu suunnitteluklinikoille.