Seuroille valmis paketti kertoa urheilullista elämäntavoista

28.4.2015

Vanhemmat ovat avainasemassa lasten kasvattamisessa urheilullisiin elämäntapoihin. Urheilulliset elämäntavat pitävät sisällään liikunnallisuuden lisäksi, ravinnon, levon, elämänrytmin, henkisen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden. Seuroja varten on tehty valmis diasarja, jonka avulla asioita on helppo esitellä ja keskusteluttaa vanhempia.

Diasarjan lisäksi netistä löytyy opas Urheilullisten elämäntapojen vanhempainillan vetäjälle. Vanhempainillan aiheena voi olla yksi urheilullisen elämäntavan osa tai useampia. Aineisto sopii myös seuran valmentajien kouluttamiseen. 

Aineistot

  • opas vanhempainillan vetäjälle
  • diasarja

Tutustu aineistoon, joka löytyy Urheilun Pelisäännöt materiaaleista.