Nuorilla liian vähän liikettä ja liikaa ruutuaikaa

25.3.2015

LIITU-tutkimuksella selvitettiin 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä. Keväällä 2014 kerätyn aineiston tulokset on raportoitu tuoreessa valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjan raportissa, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa.

 

 

Tuoreen raportin tulokset ovat lasten ja nuorten liikkumisen määrän ja ruutuajan suhteen huolestuttavia.

  • Vain viidesosa lapsista ja nuorista arvioi liikkuvansa suositusten mukaisesti eli vähintään tunnin päivittäin. Viidesluokkalaiset vastasivat yleisimmin liikkuvansa viidestä kuuteen päivänä viikossa ja seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset kolmesta neljään päivänä viikossa.
  • Lapset ja nuoret liikkuivat erityisesti koulun liikuntatunneilla ja urheiluseuroissa, mutta myös yksityisen sektorin suosio on kasvanut. Vajaa kolmannes lapsista ja nuorista vastasi käyvänsä liikunta-alan yritysten järjestämillä ohjatuilla tunneilla viikoittain.
  • Vanhempien tuki nuoren liikuntaharrastuksessa vähenee iän myötä. Ystävien merkitys väheni liikuntaa tukevassa mielessä, mutta yleistyi liikuntaa estävänä tekijänä iän myötä.
  • Liikunnan harrastamisen esteiksi lapset ja nuoret kokivat yleisimmin viitseliäisyyden ja ajan puutteen.
  • Noin puolelle lapsista ja nuorista kertyi ruutuaikaa yli suositusten (>2 tuntia) lähes päivittäin.

LIITU-tutkimuksen avulla saadaan tietoa muun muassa siitä, missä nuoret liikkuvat, millaiseksi he koululiikunnan kokevat, kuinka moni osallistuu seuratoimintaan ja millaista seuratoiminta on sekä mitkä ovat liikunnan merkitykset ja liikunnan esteet.

Jyväskylän yliopiston johdolla toteutettu tutkimus tullaan toistamaan kahden vuoden välein, jotta nuorten liikkumisesta saadaan systemaattista seurantatietoa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

yliopistotutkija Sami Kokko, sami.p.kokko@jyu.fi, +358408053561
Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

projektitutkija Riikka Hämylä, riikka.hamyla@jyu.fi, +358408054741
Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2. ISBN 978-952-263-344-6 (nid.), ISBN 978-952-263-345-3 (PDF)
http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/lasten_ja_nuorten_liikuntakayttaytyminen_suomessa.650.news

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote 26.3.2015.