Koululaiset liikkumaan uuden työkalun avulla

24.3.2015

Move! tarkoittaa peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää, joka kartoittaa oppilaiden fyysistä toimintakykyä, antaa siitä palautetta ja kannustaa oppilaita pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Sen avulla oppilasta ohjataan huomaamaan hyvinvoinnin taustalla olevia fyysisiä tekijöitä. Move! antaa tietoa oppilaalle itselleen, mutta myös hänen huoltajilleen, kouluterveydenhuollolle sekä opettajalle. Näiden lisäksi opetuksen järjestäjät eli koulut ja kunnat saavat tietoa asukkaidensa hyvinvoinnin tilasta.

Move! kouluihin vuodesta 2016 alkaen – koulutukset käynnistyvät tänä keväänä


Move! - järjestelmä otetaan käyttöön osana uutta opetussuunnitelmaa syksystä 2016 lähtien. Mittaukset toteutetaan silloin 5. ja 8. luokkien oppilaille ja ne ajoitetaan siten, että tulokset ovat käytettävissä osana laajoja terveystarkastuksia. Tulokset kirjataan ylös valtakunnalliseen tietokantaan, jonka avulla niin poliittiset päättäjät kuin oppilaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset saavat kansalliset tilastot käyttöönsä oman työnsä tueksi. Move! -järjestelmä koskettaa laajasti koko kouluyhteisöä, erityisesti liikuntaa ja terveystietoa opettavia opettajia sekä terveydenhoitajia.

 

Opettajat ja terveydenhoitajat sekä muut järjestelmän käyttäjät saavat koulutusta uuden työkalun käyttöön mm. keväällä 2015 alkavan valtakunnallisen koulutuskiertueen kautta, jonka organisoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos. Move-koulutuskiertue järjestetään Opetushallituksen rahoituksella 21 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Toteuttamisessa on mukana laaja yhteistyöverkosto opettajankoulutuksesta, kuntien opetustoimesta, terveydenhuollosta sekä muista sidosryhmistä. Yhden päivän mittaiset täsmäkoulutukset pyritään toteuttamaan niin, että osallistujat saavat konkreettisia ideoita ja malleja toimintakyvyn tukemiseen ja Move-järjestelmän hyödyntämiseen omissa kouluyhteisöissään. Koulutuksissa myös rakennetaan yhteistyökulttuuria opettajien ja terveydenhoitajien välille. Tavoitteena on, että jatkossa oppilaan toimintakykyä tuetaan entistä laadukkaammin, yksilöllisemmin ja koko yhteisön voimin.

 

– Koulutuskiertueen käynnistävään Jyväskylän koulutukseen on ilmoittautunut jo lähes 200 henkilöä, joten asia selvästi kiinnostaa, yliopistotutkija Arja Sääkslahti iloitsee.

 

Move! -mittausosioiden kehittämiseksi analysoitiin koululaisten arkipäivän edellyttämiä fyysisiä tehtäviä. Oppilaiden riittävät motoriset perustaidot mahdollistavat mm. osallistumisen erilaisiin peleihin ja leikkeihin, joiden tiedetään tukevan yhteisöllisyyden kokemuksia sekä sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Koululaisen psyykkistä toimintakykyä ja hyvinvointia edistää puolestaan päivittäinen fyysinen aktiivisuus vastapainona runsaalle koulutyön edellyttämälle istumisen määrälle.

 

Lisätietoja

Mikä ihmeen Move! – järjestelmä? Lisätietoa Opetushallituksen nettisivuilta: www.edu.fi/move 
Lisätietoa ja ohjelma Move! – koulutuskiertueesta: http://r.jyu.fi/6MW

 

Lisätietoja koulutuksista ja Move! – järjestelmästä: 
Yliopistotutkija Arja Sääkslahti, puh. 040 805 3974, Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos arja.saakslahti@jyu.fi
Suunnittelija Mikko Huhtiniemi, puh. 040 805 3945, Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos, mikko.huhtiniemi@jyu.fi

Move! -palauteosiossa hyödynnetään kasvokuvia.