Hyvä alakoulu, kiinnostaako 10 kerran maksuton iltapäiväkerhokokonaisuus?

16.3.2015

Samassa paketissa paikallisen urheiluseuran järjestämä yleisurheileva iltapäiväkerho, UKK-instituutin Terve Koululainen -hankkeen liikunta- ja ravitsemuskartoitus sekä luokan yhteinen aktiivisuushaaste, jonka päätteeksi voi voittaa yleisurheiluvälineitä.

Tuo kaikki sisältyy Suomen Urheiluliiton (SUL) Suomessa organisoimaan maailmanlaajuiseen Nestlè Healthy Kids -ohjelmaan. Jo 68 maassa 6,9 miljoonaa lasta (2013) tavoittaneella ja jatkuvasti laajenevalla ohjelmalla halutaan Suomessa edistää koululaisten hyvinvointia liikkuen ja yleisurheiluun tutustumalla sekä antamalla tietoa terveellisestä ravinnosta, ravitsemusasiantuntijana toimii UKK -instituutin Terve Koululainen -hanke.

Rehtori ja/tai opettaja, tartu tähän mahdollisuuteen!

Ohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana 20 paikkakunnan alakouluissa SUL:n jäsenseurojen toimesta. Seurat tiedottavat ohjelmasta paikkakunnillaan. Voit myös ilmoittaa koulusi kiinnostuksesta suoraan paikkakuntasi urheiluseuralle tai ottaa yhteyttä Suomen Urheiluliittoon Marjaana Pöntiseen, joka toimii viestinvälittäjänä koulujen ja urheiluseurojen välillä ja mielellään vastailee kaikkiin ohjelman tiimoilta nouseviin kysymyksiin. Marjaana Pöntinen marjaana.pontinen@sul.fi p. 050 352 5555

Nestlè Healthy Kids -ohjelma sisältää kolme toimintamuotoa:

1.    1. Yleisurheileva iltapäiväkerho 
10 toimintakertaa innostavat mukaan hyppäämisen, heittämisen ja juoksemisen monipuoliseen maailmaan.

2.    2. Liikunta- ja ravintotottumuskartoitus 
Yleisurheilevaan iltapäiväkerhoon osallistuvien lasten liikunta- ja ravintotottumuksia tutkitaan nimettöminä ja vanhempien suostumuksella ennen kerhokertoja sekä niiden jälkeen. Tutkimussuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Terve koululainen -hanke.

3.    3. Aktiivisuushaaste 
Ohjelman aktiivisuushaaste yhdistää koko alakoulun. Kaikki koulun luokat suorittavat terveyshaasteita ja keräävät niistä pisteitä. Kahden viikon haastejakson päätteeksi luokat ovat mukana yleisurheilun välinesetin (arvo 200€) arvonnassa. Kaikkien luokkien opettajat saavat opeaktiivisuudestaan yllätyslahjan. 

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran Suomessa toteutetussa Nestlè Healthy Kids -ohjelmassa liikkuen pirteyttä sai 10 340 alakoululaista 20 yleisurheiluseurassa eri puolilla Suomea. Ohjelma on koululle maksuton.

Lue enemmän: Iltapäiväkerho koulussa