Valtion tukea monikäyttöisten liikuntapaikkojen rakentamiseen

27.11.2014

Kunnat haluavat panostaa liikuntapaikkojen rakentamiseen tiukoista taloudellisista ajoista huolimatta, painottaa liikunnasta ja urheilusta vastaava puolustusministeri Carl Haglund. ​

Ministeri Haglund on hyväksynyt liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman vuosille 2015 - 2018. Vuoden 2015 suurin kunnallinen hanke on Vaasan Hietalahden jalkapallostadion. Suunnitelmassa ovat mukana myös Helsingin Mäkelänrinteen palloilu- ja monitoimihalli Urhea-halli, Iitin KymiRing moottoriurheilukeskus, Lahden Urheilukeskuksen pääkatsomon peruskorjaus ja Tampereen monitoimiareena.

- Kunnat haluavat panostaa liikuntapaikkojen rakentamiseen tiukoista taloudellisista ajoista huolimatta, painottaa liikunnasta ja urheilusta vastaava puolustusministeri Carl Haglund. ​

Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätetään kustannusarvioltaan yli 700 000 euron liikuntapaikkojen avustuksista. Sitä pienemmistä avustuksista päätetään aluehallintovirastoissa. Valtakunnallisen rahoitussuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon ne hankkeet, joiden avustamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntapaikkojen vuosien 2015 - 2018 rahoitussuunnitelmaa varten on varattu vuotta kohden 24,6 miljoonan euron määräraha, josta 17,0 M€ opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäville hankkeille ja 7,6 M€ aluehallinnossa päätettäville hankkeille. Suunnitelmassa mukana olevista hankkeista n. 70 % on perusliikuntapaikkoja, uimahalleja, jäähalleja ja liikuntahalleja.

Vuosittaisten avustuspäätökset perustuvat nelivuotiseen valtakunnalliseen liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Suunnitelma on ohjeellinen ja sen toteutuminen riippuu hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, tilaohjelmasta, toteutusvalmiudesta ja valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta.

Lisätietoa liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmasta 2015-2018