Seuratoiminnan kehittämistuki haettavissa 12.12.2014 asti

9.12.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen.

Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.

Lisäksi tuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen painopisteet

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
  • alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
  • lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa

Tuettavien hankkeiden kesto voi olla 1–2 vuotta. Tukea on mahdollista hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen vuosiksi 2015–2016.

Tarkemmat hakuohjeet ja lomakkeet OKM:n sivulla.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnassa (PoPLi) lisätietoa asiasta antaa kehittämispäällikkö Juha Haajanen, juha.haajanen@popli.fi, 050 543 6366.