Uusi liikuntalaki tulossa voimaan vuoden 2015 alusta

20.10.2014

Hallitus on antanut esityksen uudeksi liikuntalaiksi, joka korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain keskeisinä tavoitteina on muun muassa edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on vastata maan liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Liikunnan peruspalveluluonnetta vahvistetaan täsmentämällä kuntien tehtäviä liikunnassa. Kunnan tulisi kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuu erityisesti valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella.

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen piiriin hyväksymisen ja valtionavustuksen saamisen perusteita uudistetaan

Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii ehdotetun lain tavoitteiden mukaisesti. Järjestön valtionapukelpoisuus voitaisiin tarvittaessa peruuttaa, jos se ei täytä säädettyjä valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja: Johtaja Harri Syväsalmi, p. 0295 3 30305, harri.syvasalmi@minedu.fi
Ylitarkastaja Heidi Sulander, p. 0295 3 30298, heidi.sulander@minedu.fi
Itellan Mari ja Jouni taukoliikuntaa harrastamassa PoPLin liikunta-autossa.