Liikunta-alalla yli 5,5 miljardin euron markkinat

22.8.2014

Liikunta-ala on ollut Suomessa jo useita vuosia voimakkaassa kasvussa. Alalla on enemmän nuoria kasvuyrityksiä kuin muilla aloilla. Kasvun taustalla ovat länsimaissa lisääntyvät elintapasairaudet, niiden ehkäisy ja hoito sekä terveystietoisuuden leviäminen.

Lisäksi liikunnallinen elämäntapa, tavoitteellinen harrastaminen sekä yleensä terveyden mittaaminen, älyteknologia ja liikuntaan liittyvien elämysten ja yhteisöllisyyden haku lisääntyvät niin Suomessa kuin maailmallakin.

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitytti liikunta-alan kasvunäkymiä yhdessä Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistyksen Diges ry:n kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin liikuntaliiketoiminnan kokoa, sen ekosysteemin muutoksia ja eväitä kasvuun sekä menestykseen. Selvitys on tilastokeskuksen ja tilinpäätöstietojen sekä työpajojen ja haastattelujen tuloksena syntynyt näkymä liikunta-alan tämän hetken tilasta ja tulevaisuuden potentiaalista.

Hyötyä hyvinvoinnille

Selvityksessä liikuntaliiketoimintaan katsotaan kuuluvaksi kaikki yritystoiminta, jonka sisällöllinen lähtökohta on liikunta ja urheilu.

Raportin mukaan liikunta-alan yritystoiminta on voimakkaassa kasvussa niin liikevaihdon, henkilöstön kuin yritysten määrässä. Nuoria kasvun kynnyksellä olevia yrityksiä on runsaasti.

Teknologiset innovaatiot ovat osa liikunta-alan kasvua. Kasvavia segmenttejä ovat terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut, liikuntamatkailu ja urheilutapahtumat sekä liikuntalähtöiset viestintä-, viihde- ja lifestyle-tuotteet sekä -palvelut.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori raportin tilanneesta työ- ja elinkeinoministeriöstä kiittelee Suomessa olevan erinomaista teknologia-, terveys-, liikunta- ja muotoiluosaamista.

- Liikuntabisnes on hyvä esimerkki siitä, että Suomesta löytyy merkittävää liiketoimintaa sellaisilta sektoreilta, jotka eivät ehkä ensimmäisenä tule mieleeni, Vapaavuori toteaa.

Paitsi kansantaloudelle liikuntaliiketoiminnan kasvu ja menestys on hyvä asia, on erityisen hyvää, että ihmiset liikkuvat enemmän ja voivat paremmin.

Sparrausta alan toimijoille

Myös liikunta-alan toimintaympäristö on entistä verkottuneempi toisten yritysten ja toimijoiden kanssa, ja samalla menestyminen on riippuvainen muiden menestyksestä.

Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemi poikkeaa muiden toimialojen ekosysteemeistä kuitenkin sillä, että siinä risteytyvät vahvasti kolmen eri sektorin toiminta ja intressit; yksityinen, julkinen ja kolmas sektori. Julkiset tahot kuten kunnat, kaupungit ja valtio rahoittavat ja tuottavat merkittävästi liikuntapaikkoja sekä -palveluita. Perinteinen suomalaisten liikuttaja on kolmas sektori eli liikunta- ja urheiluseurat.

Selvityksessä keskeisimpiä kysymyksiä olivat mitä on liikuntaliiketoiminta? Ketä ovat tuotteiden ja palveluiden tarjoajat, entä asiakkaat? Mistä alan ekosysteemi koostuu, ketkä ovat strategisia kumppaneita? Mikä on toimijoiden ansaintalogiikka? Mikä on alan toimijoiden kilpailukyky ja kriittiset menestystekijät? Mitkä ovat liikuntaliiketoiminnan vahvuudet ja heikkoudet ja tulevaisuuden näkymät?

Alkusyksystä järjestettävän kohtaamispaikka-sarjan tavoite on tuoda toimijoille mm. selvityksen pohjalta uusinta tietoa alalta, auttaa yrityksiä käytännön tilanteissa ja törmäyttää yrityksiä, ammattilaisia sekä muita alan toimijoita keskenään. Helsingin lisäksi tilaisuuksia on luvassa Jyväskylään ja Imatralle.

- Jaana Luostarinen

Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/201

Juttulähde: www.minedu.fi