Neljälle hankkeelle KKI-tukea Pohjois-Pohjanmaalla

12.3.2014

Neljä terveysliikuntahanketta Pohjois-Pohjanmaalla on saanut Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmalta tukea. Tukea jaetaan kaksi kertaa vuodessa yli 40-vuotiaiden terveysliikuntahankkeille. Toinen hakukierros on menossa. Tukihakemukset tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle. Tukea saivat Haapaveden Latu ry, Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka, Oulun vankila sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry.

Haapaveden Latu ry sai 600 € tuen hiihtokoulun ja johdetun hiihtoretken toteutukseen. Oulun Liikuntalääketieteellisen Klinikan hankkeessa perustetaan miesten liikuntaryhmä, jossa toteutetaan lajikokeiluja sekä asiantuntijaluentoja. Ryhmäläisten kehonkoostumus ja fyysinen suorituskyky mitataan hankkeen alussa ja lopussa. Hanke sai tukea 2 000 €. Oulun vankilan henkilöstön liikuntaa edistävää hanketta tuettiin 2 500 €:lla. Hankkeessa toteutetaan mm. kuntotestauksia, tietoiskuja sekä lajikokeiluita. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry sai 15 500 € alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2014 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 83 hanketta. Hakemuksia tuli 182 eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 449 100 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 31 000 euroon. Keskimääräinen tukisumma oli 5 411 euroa ja tukisummien mediaani 2 400 euroa.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta ”Hae tukea liikuttamiseen” (tuetut hankkeet, haku 1/2014).

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2014.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.