Lasten ja nuorten harrastustoiminnan valtionavustukset haettavissa

13.1.2014

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan. Lasten ja nuorten paikallisella harrastustoiminnalla toteutetaan valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa koskevat valtionavustukset haettaviksi edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen vuoden 2014 valtion talousarviossa tarvittavat määrärahat.

Hakemukset liitteineen toimitetaan 28.2.2014 mennessä osoitteeseen:

POHJOIS-SUOMEN
ALUEHALLINTOVIRASTO
Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 OULU
Puh. 0295 017 500
Faksi: 08 314 0110

kirjaamo.pohjois@avi.fI

Lisätietoja hakemusprosessista antaa (etunimi.sukunimi@avi.fi):

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat)
Kirsi-Marja Stewart, p. 050 4560166

Hakemuslomake (pdf)
Hakemuslomake (doc)
Hakuohje