Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustukset jaossa

23.1.2013

Avustuksia myönnetään kehittämishankkeiden toteuttajille, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt.

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset ja Liikkuva koulu -ohjelman hankeavustukset ovat haettavissa 28.2.2013 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta.

Avustuksia ei myönnetä kouluille, rekisteröitymättömille yhteisöille, yksityisille henkilöille eikä voittoa tavoitteleville yhteisöille.

Painopisteenä lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksia jaettaessa ovat vuonna 2013 koulupäivän monipuoliseen liikunnallistamiseen kohdistuvat hankkeet. Muita sisällöllisiä painopisteitä ovat omatoimisen arkiliikunnan edistäminen, toimintakulttuurin liikunnallistaminen varhaiskasvatuksessa, vanhempien ja perheiden tukeminen lasten liikunnallisen elämäntavan muodostumisessa sekä lasten ja nuorten osallisuuden huomioiminen ja korostaminen kaikessa liikkumiseen aktivoivan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Avustukset hakemus tulee toimittaa 28.2.2013 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen,

PL 86, 90101 Oulu ja käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu.

Valtakunnalliseen Liikkuva koulu –ohjelmaan vuosiksi 2012-15 valitut 17 hanketta hakevat lukuvuoden 2013-14 avustusta erillisen Liikkuva koulu –hakumenettelyn kautta. Lisätietoja antaa Liikkuva koulu –ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom (etunimi.sukunimi@oph.fi).

Tarkemmat hakuohjeet ja –lomake löytyvät oheisesta linkistä:

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/lasten_ja_nuorten_liikunnan_kehittamisavustukset.html?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia jaetaan koulupäivän liikunnan edistämiseen ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen. Oheiset haut ovat myös liikunta- ja urheiluseurojen hyödynnettävissä.

Hakutiedot ELY-keskuksen sivuilta (hakuaika päättyy 1.2.2013):

Harrastustoiminnan tukemiseen