Aluejärjestöjen VOK I-tason koulutukset lajiliittojen tueksi vuonna 2013

6.12.2012

Alueilla on valmius 1.1.2013 alkaen tukea /mahdollistaa lajiliittojen ja -järjestöjen taso I:n valmentaja- ja ohjaajakoulutusta VOK:n valtakunnallisten sisältöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti

SLU -alueiden VOK -koordinointityö yhdessä OK:n Osaamisohjelman kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Eli alueiden VOK -koordinointityöllä tavoitellaan sitä, että alueilla on valmius 1.1.2013 alkaen tukea /mahdollistaa lajiliittojen ja -järjestöjen taso I:n valmentaja- ja ohjaajakoulutusta VOK:n valtakunnallisten sisältöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kaikki alueet toimivat ja toteuttavat koulutuksia samojen sisältöjen ja toimintatapojen mukaisesti.

 

Hyötyinä lajiliiton ja/tai –järjestön sekä osallistujien kannalta on koulutusten paikallisuus ja vuoropuhelu koulutuksen aikana  eri lajien valmentajien kesken. Jo toteutetuissa koulutuksissa lajiliitto on esimerkiksi toteuttanut laji integraation seuraympäristössä ja muun osuuden yhteistyössä alueen kanssa. Tai lajiliitto, joka ei ole pystynyt useaan vuoteen järjestämään I-tason koulutusta on saanut alueen kanssa yhteistyössä 5 uutta koulutettua valmentajaa.

 

Keskustelu SLU -alueiden ja toimijoiden kesken  VOK.n osalta tullaan käymään SLU ry:n määräaikaisen kenttäjohtajan Aino-Maijan Sirénin ohjauksessa ja johdolla syksyn 2012 aikana. On siis täysin lajiliiton päätettävissä haluaako se tehdä yhteistyötä alueiden kanssa ja missä muodossa mahdollinen yhteistyö I-tason koulutusten osalta toteutetaan. Osa alueista tulee myös tarjoamaan yksittäisiä sisältökokonaisuuksia valmentajien lisä- ja täydennyskoulutuksiksi.

Lisätietoja: juha.haajanen@popli.fi