Työkalu liikuntaohjelman arviointiin ja kehittämiseen

28.11.2012

Aktiivisen Työpaikan sertifikaatti on merkki työpaikkaliikuntaan ja työhyvinvointiin panostamisesta

Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti

Työkalu liikuntaohjelman arviointiin ja kehittämiseen

PoPLi aloittaa auditoinnit vuonna 2013.

Henkilöstön liikuntaohjelman sertifioinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan.
 
Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus.
Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia.

Sertifioitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta
sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen.

Hyödyntämällä sertifikaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa.

Sertifiointi edellyttää kartoittavassa kohteessa yhdenmukaista liikuntatoimintaa/-ohjelmaa.