Urheiluseurojen ideoilla harrastuskustannuksiin helpotuksia

24.5.2012

Toukokuussa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea 24 urheiluseurahankkeelle vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Hanketukea saaneet seurat kehittävät ideoistaan yhdessä valtakunnallisten urheilujärjestöjen kanssa pysyviä ja toisille sovellettavia toimintamalleja, jotta harrastamisen kustannukset eivät olisi este lasten urheiluseuraharrastamisen aloittamiselle tai jatkamiselle.

Pohjois-Pohjanmaalla kyseistä hanketukea sai palloilun yleisseura Oulun Luistinseura (OLS), jonka tuen suurus on 20 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan  alueelle myönnettiin 17 seurahankkeelle tukea yhteensä 59 000 euroa. Kehittämistuen maakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin keskiviikkona 23.5. PoPLi:n liikuntatalossa.

Seuratoiminnan kehittämistuessa nyt pilotoitavan hankemuodon tavoitteena on löytää kokemuksia ja ideoita taloudellisen tasa-arvon edistämiseksi urheiluseuroissa. Hankekauden aikana seurojen kanssa kehitetään toimintamalleja koko seurakentän hyödynnettäväksi. Lisäksi halutaan synnyttää yhteistyöverkostoja seurojen ja paikallisten toimijoiden välille yli laji- ja hallintorajojen.

Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen myönnettiin tukea 24 seuralle yhteensä 350 000 euroa. Tämän lisäksi seuratoiminnan kehittämistuen kahdessa muussakin hankemuodoissa (lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja aikuisten terveyttä edistävä liikunta) on ollut lisäkohdennuksena vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

”Lasten ja nuorten harrastuskustannusten kasvu ei ole vain kaikkein köyhimpien väestöryhmien ongelma, sillä yhä useammat jättävät liikuntaharrastuksen nousseiden kustannusten vuoksi. Hyvinvointivaltiossa kaikkien halukkaiden tulee päästä mukaan seuratoimintaan”, kommentoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. 

Seuratoiminnan kehittämistuen lisäksi Nuori Suomi on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana kokoamassa tietoa vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan edistämisen nykyisistä tukimuodoista sekä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista. 

Yli miljoona euroa seuratoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin tänä vuonna yhteensä runsaat 1,1 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten urheiluun tukea myönnettiin 646 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 154 800 euroa. Lisäksi lasten ja nuorten urheilun vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen myönnettiin pilottitukea 350 000 euroa.

Urheiluseurat hakivat tukea tänä vuonna yhteensä 8,6 miljoonalla eurolla, mikä osoittaa että taloudellisen kehittämistuen tarve on edelleen paikallistasolla merkittävää.

”Seuratoiminta on suomalaisen lasten ja nuorten urheilun ydin. Seuratoiminnan laadun kehittämiseen tulee jatkossa kohdistaa voimakkaasti lisäresursseja, jotta voidaan taata sen elinvoimaisuus haastavassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. On varmistettava, että seuratoiminta kiinnostaa ja innostaa myös tulevaisuudessa”, toteaa Nuoren Suomen urheilu yksikön johtaja Jarkko Finni.

Seuratoiminnan kehittämistuki on opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää tukea, joka koostuu kokonaisuudessaan Veikkausvoittovaroista. Kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n ja muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sekä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoa:
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry – Juha Haajanen, 050- 54 36 366 tai juha.haajanen@popli.fi

www.seuratuki.fi

Yhteiskuvassa "harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille" -tukea saaneiden seurojen edustajia