Liikuntatoiminta muutoksessa

5.6.2019

Laajat yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat myös liikunta- ja urheilutoimintaan. Digitalisaatio ja uusien sukupolvien toimintatavat haastavat perinteisen järjestötoiminnan.

YTT Juha Heikkalan johdolla pohdittiin liikuntatoimen ja seuratoiminnan tulevaisuutta Kempeleessä toukokuun lopussa järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana keskustelemassa oli Kempeleen kunnan ja seurojen edustajia.
 
Heikkala nosti esiin yhteiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen muutoksen vaikutuksen liikunnan ja urheilun kannalta. Väestön ikääntyessä kolmannen sektorin on mietittävä omaa rooliaan hyvinvointipalveluiden tuottajina.
 
Samaan aikaan uudet sukupolvet kasvavat yhä vahvemmin osallistamisen, omaehtoisuuden ja kokeilemisen kulttuurissa. Digitalisaatio vauhdittaa toimintatapojen muutosta entisestään.
 
Seuratoiminnassa sitoutuminen vähenee
 
Yhdistysten määrä kasvaa Suomessa, mutta samalla niiden koko pienenee. Vapaaehtoisuudessa pitkäjänteisen sitoutumisen rinnalle on tullut projektimaisuutta ja kertaluontoisuutta.
 
”Vastuu toiminnasta on yhä tiivistyvän ydinjoukon varassa ja vastuuhenkilöiden löytäminen on vaikeampaa”, Heikkala kuvaili.
 
Aiemmin talkooporukan suuruus piti harrastushinnat matalana, nyt seuratoiminta on osin ammattimaistunut. Harrastamisen kalleus voi johtaa liikkumisen polarisoitumiseen, minkä vuoksi voidaan kysyä, keskiluokkaistuuko liikuntakulttuuri?
 
”Myös odotukset seuratoimintaa kohtaan ovat kasvaneet. Ammattimaisuus ja laatu korostuvat”, Heikkala sanoi.
 
Kuntien liikuntatoimet muutoksessa
 
Heikkala totesi liikuntatoimen muuttuneen monissa kunnissa ’yhdistelmätoimeksi’, jolloin viranhaltijoiden toimenkuvaan kuuluu muutakin kuin liikunta-asiat. Uusia ratkaisuja on haettava julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajat ylittävistä yhteistyön muodoista.
 
Kempeleessä liikuntatoimella on ollut jo pitkään hyvää yhteistyötä seurojen ja yritysten kanssa. Kunta järjestää paitsi olosuhteet, myös mahdollistaa kokeilukulttuurin ja matalan kynnyksen liikunnan.
 
”Yhteiskunnassa on luotu rakenteita, eli työnjakoa ja reviirejä. Toimintakulttuurin muuttuessa täytyy orientoitua uudelleen ja toimia eri sektoreiden rajapinnassa. Ihmisten tarpeiden tunnistaminen ja yhteistyö toimivan palvelupolun luomisessa on keskeistä”, Heikkala tiivisti.
 

 

Mitä sinun seurallesi kuuluu?

Onko seurassasi:

  • vapaaehtoiset kadonneet?
  • nuorisotyö jumissa?
  • kukkaronpohja näkyvissä?
  • johtokunta uuvuksissa?

vai

  • harrastajia niin paljon tulossa, että tilat ja suorituspaikat eivät enää riitä?
  • haaveiletteko naapuriseuran kanssa tehtävästä yhteistyöstä?
  • mietinnässä uusien toimintamuotojen ottaminen seuran toimintaan?
  • tuntuu että ”jotain tarttis tehrä…”
Hyvä alku seurakehittämiselle on seurakehittäjän vierailu seurassa, vaikkapa hallituksen kokouksessa. Seuran tilanteen ja nykytilan läpikäyminen ulkopuolisen henkilön kanssa vie jo sinällään asioita eteenpäin. Illan aikana voidaan määritellä tarpeita ja ideoida yhdessä seuran kehittämistapoja. Seuran kehittämispalvelut ovat maksuttomia.

Ota yhteyttä!

Seurakehittäjä
Marko Keskitalo 
p. 050-40 60 288 
etunimi.sukunimi@popli.fi