Elinvoimainen urheiluseura -verkkokoulutus

15.4.2019

Elinvoimainen urheiluseura -verkkokoulutuksessa kirkastetaan seuran brändiä, laitetaan arvojohtamisen prosessit kuntoon ja mietitään vapaaehtoisten sitouttamista. Koulutus koostuu innostavista 10 minuutin videoluennoista, keskusteluista ja harjoitustehtävistä. Ilmoittaudu nopeaasti mukaan maksuttomaan koulutukseen, paikkoja vain 30 ensimmäiselle.

Tavoite

  • Urheiluseurojen profiloituminen ja brändin kirkastaminen , arvojohtamisen prosessit kuntoon, harrastaja- ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrän kasvattaminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen,
  • Saatte koulutuksessa vahvan tietopohjan modernille yhteisöjohtamiselle, jossa koko urheiluseura vaikuttaa ja lisää yhteisön vetovoimaa.

Toteutustapa

  • Verkkokurssilla edetään innostavien n. 10 minuutin videoluento-osuuksien, yhteisten harjoitusten ja keskustelutehtävien avulla kohti lopputehtäviä.
  • Lopputuloksena osallistujat tekevät suunnitelman, jonka pohjalta tiedätte miten arvot saadaan elämään, miten vapaaehtoisia saadaan rekrytoitua ja miten urheiluseuran imagoa kirkastettua.
  • Verkkokurssi alkaa 29.4. ja päättyy 31.5.2019. ja se toteutetaan helppokäyttöisellä ja selkeällä Priima oppimisalustalla.
  • Verkkokurssilla ohjaa kokenut kouluttaja ja e-learning asiantuntija Päivi Lohikoski
  • Osallistujamäärä max. 30 henkilöä. Osallistujat voivat olla yhdestä tai useammasta seurasta.
Ilmoittaudu mukaan täällä.