Ideakilpailusta rahoitusta nuorten liikuttamiseen

9.4.2019

Lähetään liikkeelle! -ideakilpailussa etsitään uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi. Ideakilpailu järjestetään samaan aikaan Oulussa, Muhoksella, Iissä, Pudasjärvellä ja Raahessa, ja kussakin kunnassa on käytettävissä 3000 euroa kokeiluprojektien toteuttamiseen.

NOVA2-hankkeen järjestämän ideakilpailun tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa höntsäillen ja helposti.

 

”Ideoita etsitään erityisesti työtä ja koulutusta vailla olevien tai vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi”, hankkeen projektipäällikkö Tanja Löytynoja kertoo.

Kilpailuun haetaan projektiehdotuksia, jotka voivat olla esimerkiksi ohjattua liikuntatoimintaa, tapahtumia tai arjen liikunnallistamista. Ehdotuksensa voivat jättää yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit 15.5.2019 mennessä.

”Haluamme lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija, mutta nuorten itsensä sekä kuntatoimijoiden osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutukseen katsotaan eduksi. Hienointa olisi, jos kilpailun tuloksena syntyisi pysyvää toimintaa nuorille”, Löytynoja toteaa.

NOVA2-hanke järjestää huhtikuun aikana työpajoja, joissa osallistujat saavat ohjausta ideakilpailuun ja pääsevät muokkaamaan yhdessä omista ideoistaan ja projektiaihioistaan toteuttamiskelpoisia projektiehdotuksia. Määräaikaan mennessä jätetyistä ehdotuksista valitaan kokeiluprojektit, jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalveluna aikavälillä 1.6.-30.11.2019.

Arviointikriteerien täyttyessä kuntakohtainen summa voidaan myöntää yhdelle isommalle tai usealle pienemmälle kokeiluprojektille. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät hankkeen verkkosivuilta: http://www.popli.fi/nova2/ideakilpailut/

ESR-rahoitteisen NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 31.5.2021.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanja Löytynoja,
p. 050 356 5144,
tanja.loytynoja@popli.fi

Verkkosivut: http://www.popli.fi/nova2/
Hanke Facebookissa ja Instagramissa: @nova2hanke