Taloudellista tukea KKI-ohjelmalta Pohjois-Pohjanmaalle

11.3.2019

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kolmelle terveysliikuntahankkeelle sekä Liikunnan aluejärjestölle Pohjois-Pohjanmaalle, yhteensä 39 100 euroa.

KKI-hanketukea myönnettiin kahdelle hankkeelle. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Alavieskan yhdistys ry:lle myönnettiin 1 200 euroa työikäisten matalan kynnyksen lapsi ja aikuinen -liikuntaryhmän toteutukseen. Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry:lle myönnettiin 2 400 euroa ohjattujen ryhmäliikuntatuntien järjestämiseen.

Oulun diakonissalaitoksen säätiölle myönnettiin KKI-kehittämishanketukea 20 000 euroa Kampa – Hyvinvointia parturi-kampaajalta -hankkeelle.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa. Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

 

www.kkiohjelma.fi

Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri