Työhyvinvointia seuroille

28.2.2019

Järjestötyössä on monesti erilaiset rajat ja raamit kuin perustyöyhteisössä. Ilmarisen ja PoPLin yhteistyössä järjestämä työhyvinvointikoulutus pureutui työssä jaksamiseen ja itsensä johtamiseen erityisesti urheiluseurojen näkökulmasta.

Työn on oltava mielekästä, sujuvaa ja tuottavaa. Ilmarisen työkykypäällikkö Tiina Kesti kävi läpi keskeisiä jaksamiseen liittyviä tekijöitä seurojen työhyvinvointikoulutuksessa helmikuun alussa. Erityisesti työn sujuvuus on iso haaste, sillä työpäivä on monella täynnä häiriöitä ja keskeytyksiä.

”Jos ei pysty työajalla tekemään kaikkia töitään, se alkaa läikkymään. Työhyvinvointi lähtee jokapäiväisestä tekemisestä, eikä yksittäinen työhyvinvointipäivä pelasta, jos arki sakkaa koko ajan”, Kesti kuvaili.

Yhdistyksissä oman haasteensa asettaa toimijoiden vapaaehtoisuus. Esimerkiksi käytännöistä sopiminen sekä ohjaajien ja muiden toimijoiden sitouttaminen niihin on tärkeää.

Koulutukseen osallistuneet järjestötoimijat nostivat esiin myös sen, että pienissä yhdistyksissä työntekijän esimiehenä on käytännössä yhdistyksen hallitus, joka tekee järjestötyötä muun työnsä ohessa. Siksi palautetta ja tukea työn tekemiseen on joskus vaikea saada. Työntekijällä onkin iso vastuu omasta työstään.

Perusasiat kuntoon

Jotta työtä pystyy tekemään tehokkaasti ja tuottavasti, työntekijän on tiedettävä oma roolinsa sekä tavoitteet, joihin pyritään. Tässä korostuu etenkin perehdytyksen merkitys.

Työntekijällä on oltava myös tarvittavat tiedot ja taidot työtehtävän hoitamiseen, kuten ammatillista osaamista ja työssä tarvittavien järjestelmien tuntemusta. Työhyvinvoinnin kannalta olennaista on myös pystyminen.

”Jos toimintakyky on heikko uupumisen, sairauden tai siviilielämässä tapahtuneiden asioiden vuoksi, se heijastuu myös työhön”, Kesti summasi.

Keskeisintä on kuitenkin halu ja innostus tehdä kyseistä työtä. Mikäli motivaatio puuttuu, ei muiden osa-alueiden kunnossa oleminen riitä.

Urheiluseuroissa sekä vapaaehtoisilla että työntekijöillä on lähtökohtaisesti innostus ja motivaatio korkealla. Työtä tehdään rakkaudesta lajiin, mutta silloinkin oma jaksaminen on hyvä huomioida. Vapaaehtoisia voi olla vaikea rekrytä ja innokkaat polttavat itsensä helposti loppuun haalimalla liikaa tekemistä.

Viime kädessä jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Kesti painotti palautumisen ja levon tärkeyttä. Hän myös kehotti keskittymään ratkaisuihin ongelmien sijaan.

”Epäkohdat on tunnistettava, mutta ratkaisujen etsiminen on paljon innostavampaa.”

Työhyvinvoinnille oma vuosikello

Työhyvinvoinnin asiantuntija ja fysioterapeutti Maarit Sihvonen veti koulutuksessa hyvinvointityöpajan, jossa käytiin läpi työilmapiirikyselyn ja kehityskeskustelun malli. Osallistujat myös työstivät työhyvinvoinnin vuosikelloa.

”Vuosikello on jokaisella seuralla oman näköinen. Se kannattaa päivittää vuosittain ja miettiä, mitkä asiat kaipaavat vielä kehittämistä”, Sihvonen kehotti.

Vuosikelloon voi aikatauluttaa työsuojeluun, työkyvyn hallintaan ja ylläpitoon sekä osaamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Siihen on hyvä sisällyttää myös kehityskeskustelut ja työilmapiirikartoitus.

”Kaikkea ei tarvitse toteuttaa yhden vuoden aikana, vaan kokonaisuutta voi rakentaa hiljalleen, oman työyhteisön tarpeiden mukaan”, Sihvonen painotti.

 

Kysy lisää työhyvinvointiin liittyvistä palveluistamme seurakehittäjä Marko Keskitalolta (marko.keskitalo@popli.fi)!

Ilmarisen Tiina Kesti puhui työssä jaksamisesta.
Maarit Sihvonen veti koulutuksessa hyvinvointityöpajan.