Kansallinen tulorekisteri astuu voimaan vuoden alusta

15.10.2018

Tulorekisteri tuo muutoksia yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen ilmoittamiseen 1.1.2019 alkaen. Valmistautuminen kannattaa aloittaa jo nyt!

Tulorekisteri on usean eri viranomaisen yhteinen tietokanta tulotiedoille. Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu, kun tiedot annetaan vain kerran eri käyttäjien tarpeita varten. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.
 
Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Ensi vuoden alusta tulorekisteriin on ilmoitettava maksetut palkka- ja ansiotulot/palkkiot samoin kuin ei työsuhteessa olevien km-korvaukset ja päivärahat.
 
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat
  • tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot
  • verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset
  • maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset
  • myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.
 
Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, joten nyt viimeistään on hyvä hetki siirtyä käyttämään sähköisiä palveluita. Suositeltavinta on ilmoittaa tiedot suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä.
 
Mikäli yhdistys maksaa itse km-korvauksia/päivärahoja/palkkoja/palkkiota (tuomarit ja toimitsijat ym.), tulee huolehtia, että ilmoitukset maksetuista maksuista menevät tulorekisteriin vaaditun viiden päivän kuluessa. Yhdistyksissä, joissa on useita jaostoja/joukkueita ja muita vastaavia toimijoita, kannattaa huomioida tämä ensi vuoden toimintaa ja toimintaohjeita suunniteltaessa.
 
Niissä yhdistyksissä, joiden palkanlaskenta on ulkoistettu, tulee huolehtia valtuutukset kuntoon hyvissä ajoin.