Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä Pohjois-Suomi- seminaari 13.11.2018

8.10.2018

Tervetuloa edistämään kestävän liikkumisen olosuhteita!

 

 

Aika: 13.11.2018 klo 09.00-13.00

Paikka: Lääninhallitustalo, Linnankatu 3, Oulu

 

Kävely ja pyöräily ovat nousseet viimevuosina vahvasti liikkumisen keskiöön Suomessa ja maailmalla. Hyviä esimerkkejä on haettu suunnitteluun Hollannista, mutta yhä vahvemmin ovat suunnittelijoiden päät kääntyneet pohjoismaihin hyvien kävelyn ja pyöräilyn edistämiskäytäntöjen perässä- myös Suomeen, josta on kehkeytymässä vähintäänkin naapuriensa veroinen pyöräilymaa, jossa moneen muuhun maahan verrattuna on nostettu vahvemmin myös kävelyn roolia liikenteessä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, johon on koottu 10 toimenpidekokonaisuutta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Tavoitteena on kunnianhimoisesti lisätä sekä kävelyn että pyöräilyn matkoja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja tahtotilaa.

 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten eri toimijoiden yhteistyöllä, poikkihallinnollisesti edistetään kestävän liikkumisen olosuhteita ja tehdään omasta kunnasta ja alueesta kävelyn ja pyöräilyn edelläkulkija! Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti liikenteen, liikunnan ja kaavoituksen parissa työskenteleville, sekä muille sidosryhmille, jotka ovat tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

 

OHJELMA

9.00-9.30 Kahvi

9.30-10.00 Tavoitteista toimenpiteiksi

Maija Rekola, kestävän liikkumisen asiantuntija, Liikennevirasto

10.00-10.45 Oulun kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistäminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä

Niina Epäilys, Liikuntajohtaja ja Harri Vaarala, Liikenneinsinööri ,Oulun kaupunki

10.45-11.10 Kahvit

11.10-11.40 Avaintekijänä yhteistyö

Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää –ohjelma

11.40-12.30 Onnistumisia ja hyviä poikkihallinnollisia käytäntöjä kunnista

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto

12.30-13.00 #päätettiinryhtyä #elämäsimoottori

Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää –ohjelma

 

Ilmoittautuminen 05.11.2018 mennessä alla olevan linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/E6FDD18AEE7386C3.par

 

Lisätietoja tilaisuudesta:

 

Maija Rekola, Liikennevirasto

+358 29 534 3058

maija.rekola@liikennevirasto.fi

 

Tanja Onatsu, Ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää (KKI) –ohjelma

+358 40 588 0263

Tanja.onatsu@likes.fi