Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi?

9.8.2018

Vesote-hanke tarjoaa lähi- ja verkkokoulutusta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen ammattilaisille ja 3. sektorin toimijoille.

Vesote-hanke tarjoaa lähi- ja verkkokoulutusta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen ammattilaisille ja 3. sektorin toimijoille. Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen, ajatusten vaihdon ja osaamisen vaihtamisen muiden elintapaohjaustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Sisältöteemoina ovat elintapojen puheeksi ottaminen ja motivointi, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, unen lääkkeetön hoito ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet Vesote-hanke tarjoaa lähi- ja verkkokoulutusta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen ammattilaisille ja 3. sektorin toimijoille. Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen, ajatusten vaihdon ja osaamisen vaihtamisen muiden elintapaohjaustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Sisältöteemoina ovat elintapojen puheeksi ottaminen ja motivointi, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, unen lääkkeetön hoito ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet

Verkkokoulutus tarjoaa sinulle helpon tavan kehittää elintapaohjausosaamistasi. Itseopiskelupakettien avulla voit kouluttautua omassa tahdissasi ja koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen pätevyydestä toimia elintapaohjaajana.

Koulutus sisältää työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Ajankohta

3.9.18 klo 14 koulutuksen aloitustapaaminen verkossa.

30.11.18 VESOTE-hankkeen päätösseminaari, jossa esitellään kehittämistehtävät.

Oppimistavoite

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppijan liikunnan-, ravitsemuksen-, unen lääkkeettömän hoidon ja painonhallinnan ohjausosaamista yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Lisäksi perehdyt elintapaohjauksen hyviin käytäntöihin ja niihin liittyviin tukimateriaaleihin.

Sisältö ja laajuus

Koulutus rakentuu kolmesta pääteemasta: liikunta, ravitsemus, uni. Painonhallinta sisältyy em. teemojen sisälle. Lisäksi annetaan työkaluja yksilö- ja ryhmäohjaukseen.

Koulutus sisältää itseopiskelumateriaalia, verkkoluentoja, pohdintatehtäviä, keskusteluja verkkoalustalla ja tehtävien työstämistä työyhteisössä sekä asiakkaille ja ammattilaisille suunnattuja tukimateriaaleja.

Verkkokoulutus suoritetaan omassa tahdissa alla olevan oppimispolun mukaisesti. Viikoittain avautuvat uudet oppimateriaalit ja tehtävät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 24.8.2018 mennessä tästä linkistä

Lisätietoja Sirpa Hyyrönmäki sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, puh. 040 505 7836