Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla - NOVA2-hanke käyntiin

26.7.2018

NOVA-hankkeessa käynnistetty yhteistyö nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi on saamassa jatkoa. Kesäkuussa startanneessa, PoPLin ja ODL Liikuntaklinikan yhteisessä NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hankkeessa tiivistetään urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa, kehitetään toimijoiden osaamista kokemusliikunnan toimintamallin soveltamisessa ohjaustyöhön sekä aktivoidaan nuoria liikunnan pariin liikuntaetsivätoiminnan ja liikuntakummien avulla.

NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. 

Hanke kohdentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin alueelle. Kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat ns. NEET-nuoret sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt. 

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 31.5.2021. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii. 

Hankkeen toimintaa voi seurata www-sivujen sekä Facebookin kautta. 

 

Lisätietoja: Tanja Löytynoja, projektipäällikkö, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi