Verohallinnon päätökset vuoden 2018 korvauksista

5.12.2017

Verohallinnon päätökset verovapaiden kustannusten korvauksista vuodelle 2018

Verohallinnon päätöksen mukaisesti verovapaat kustannusten korvaukset vuodelle 2018 ovat:

 

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 42 euroa, osapäivärahan 19 euroa ja ateriakorvauksen 10,25 euroa.

Verovapaa kilometrikorvaus on 42 senttiä kilometriltä

Yhdistystoimija joka ei ole työsuhteessa yhdistykseen voi laskuttaa verovapaita kustannusten korvauksia kilometrikorvauksina 2000 euroon saakka ja päivärahoja 20 kpl. Mikäli maksetun korvauksen määrä ylittää verovapaan rajan, ilmoitetaan ylimenevä osuus yhdistyksen vuosi-ilmoituksella palkkana.

Lisätietoja verohallinnon sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2018/

 

Korvauksia voi maksaa myös pienempinä kuin yllä mainitut.