Oulun kaupungin ja PoPLin järjestämien aluetapaamisten antia

6.10.2017

OuKa ja PoPLi järjestivät urheiluseurojen tapaamisia alueittain seuraavasti: 19.9 Oulunsalossa, 26.9 Haukiputaalla ja 2.10 Kiimingissä

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liikunnan ja urheilun alueelliset seuratapaamiset

Syksy 2017

 

Tapaamisten aiheina olivat:

-Yhdistysten asema osana Oulun kaupungin hyvinvointia

-Liikunnan asema tulevaisuuden kunnassa

-Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

-Seurojen näkemyksiä ja ajatuksia tulevaisuuden seuratyöstä ja kumppanuudesta (alueiden vastaukset päivämäärien kohdalla)

 

Tilaisuudet jakaantuivat kahdeksi tunnin osioksi. Ensimmäisessä osiossa oli alustuksia niin kaupungin liikuntajohtajalta (virkamies), kaupungin sivistyslautakunnan edustajalta (politikko) sekä PoPLin aluejohtajalta. Alustuksissa otettiin kantaa mm. siihen millainen tulevaisuuden kunta voisi olla liikunnan suhteen, miten Oulussa liikuntaan ja urheiluun suhtaudutaan sekä siihen, mitä kunnan ja yhdistysten kumppanuus voisi olla.

Toisessa osiossa paikallaolijat osallistuivat työryhmätyöskentelyyn, jossa he kertoivat neljään erilaiseen pisteeseen ajatuksiaan niiden kehittämisestä ja edistämisestä ja niiden jälkeen arvioivat mikä on heidän mielestään arvokkainta.

Oulusalossa arvokkaimmaksi nousi yhteistyö muiden seurojen/yhdistysten kesken. Haukiputaalla eniten aikaa haluttiin jatkossa käyttää oman seuratoiminnan kehittämiseen. Ja Kiimingissä arvokkaimmat sijat jaettiin sekä asukkaiden aktivoinnin ja osallistamisen sekä oman seuratoiminnan kehittämisen kesken.

Yhteenvetona voidaan nostaa alueiden seurojen halu tehdä enemmän yhteistyötä keskenään alueen toimijoiden kesken ja oman toiminnan kehittämiseen. Myös asukkaiden osallisuus ja aktivointi sekä kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä osana seurojen toimintaa kaikilla alueilla. Jokaisella alueella puhuttivat myös alueen liikuntapaikkarakentaminen johon alueiden seurat haluavat osallistua yhteistyössä kaupungin kanssa.

19.9 Oulunsalo

-        asukkaiden aktivointi

o   kun tuot ikääntyneen tai yksinäisen naapurin peliin, pääset maksutta

o   netti ja some

o   kiristys…

o   palkitseminen

o   pieniä tapahtumia jossa voi tutustua lajiin ja liikuttaa ihmisiä vauvasta vaariin (Kempele katukujapesis, eri lajeilla eri juttuja tai yhteinen, Ohovi-tapahtuma tenaville)

o   tiedottaminen (Ervastin kyläyhdistys positiivinen juttu, tekee tiedotteen ja jakaa kaikille alueensa asukkaille)

o   kausijulkaisu (esim. Oulaisissa koostettu julkaisu mitä kouluilla kerhoja, Kempeleen Kiri aktiivinen myös Oulunsalossa)

o   positiivisen fiiliksen ja matalan kynnyksen yleisötapahtumat

o   huipputasolla silloin tällöin pääsymaksuttomia pelejä ja kisoja

-        yhteistyö kaupungin kanssa

o   koulujen liikuntakerhot seuravetoiseksi, iltapäiväkerhot (kellonaika-asia ongelmana)

o   luottamus

o   riittävästi tiloja

o   liikuntapaikkastrategian tai avustusten uudistukseen seurat mukaan

o   lautakunta jalkautuu kaikkiin, ainakin suuralueille joissa keskustelupaneeli (aluetta puhuttavat jutut)

o   oma avustusmuoto (kulttuuri + nuoriso + liikunta yhteistyössä toteuttamassa kansalaistoimintaa/tapahtumia, esim. tapahtuman tekeminen, osaaminen leviää)

o   seuroille tietopankki olisi hyvä olla jossa kaikki avustukset olisivat tiedossa!

o   tuet molemmin puolin, liikunta ja elämykset, korvaukset ja työllistäminen

-        yhteistyö muiden kanssa, 1. sija

o   erilaisten yhdistysten kanssa yhteisiä tapahtumia (kulttuuri, nuoriso, liikunta)

o   ymmärretään lisäarvona yhteistyö muiden kanssa (ei ole itseltä pois, kun jotakin saadaan alueelle niin se on kuin lottovoitto)

o   liikunnan monipuolistaminen, mahdollistetaan monen lajin yhteistyö (valmennus ei näkisi huonona jos lapset harrastavat useita lajeja, oppivat eri taitoja, ei liian aikaista erilaistumista)

o   tapahtumat, vaikkei oma laji

-        seuratoiminnan kehittäminen

o   ei keksitä pyörää aina uudestaan – laatutyö (ajankohtainen juttu, tulossa uusia juttuja Olympiakomitean kautta – huom. kaikki nykyään Olympiakomitean alla)

o   yhteistyö (suuralueellakin kehittämistä, voisi olla yhteistyötä esim. jonkin toisen lajin tapahtuman yhteydessä => lainataan muista seuroista, ollut puhetta että kokoonnuttaisiin Oulunsalossa porukalla ja mietittäisiin miten voitaisiin tehdä yhteistyötä, tiedettävä mitä toimintaa muilla on; ollut yhteistyötä mm. ripareilla yövalvojana)

o   yhteisiä tapahtumia

o   lisää toimijoita

o   ammattilaisia lisää => avustukset

o   positiivisuus

o   joku houkuttava stara innostajaksi vuosikokoukseen

 

26.9 Haukipudas

-        asukkaiden aktivointi

o   päiväkoti-ikäisten toiminta

o   osallistujia ryhmiin löytyy, vetäjiä ei niinkään

o   harrastaja lähialueelta = lähiliikuntaa

o   päiväkodit

o   koulut

o   toimintaa vauvasta vaariin

o   päivätoimintaa vanhuksille liikunnan merkeissä

o   yleisö tapahtumissa

-        yhteistyö kaupungin kanssa 

o   tiedonsaanti hyvä

o   vikkelät vekarat

o   ip-kerho

o   kehitettävää: seurakohtaiset kuulemiset

o   tiiviimpää yhteydenpitoa jatkossa

o   yhteissuunnittelu olosuhdeasioissa

o   liikuntavuorojen jako -> ensin yksi vuoro kaikille -> muut vuorot sitten

o   olemassa olevien tilojen vuorojako

o   tila-avustus -> ohjaus hyvää

-        yhteistyö muiden kanssa

o   Tervehiihto, Pertin hiihto seurojen välinen

o   Haukipudas-hiihto -alueen seurat + muut toimijat

o   voimistelulla kolmen seuran kisa katselmus -> hyvä alku mutta lisää voisi olla (yhteinen treenipäivä?)

o   yhteistyö eri lajien kanssa

o   Eri lajien treenien yhteensovittaminen

o   Koulujen kanssa yhteistyö, kerhot + liikkuva koulu

-        seuratoiminnan kehittäminen, 1. sija

o   Riittävästi urheilijoita ja jäseniä

o   päätoiminen valmennuspäällikkö

o   oma halli

o   päätoiminen toiminnanjohtaja

o   sinettiseurastatus, palloliiton laatujärj. status

o   oma talo

o   aktiiviset seuratoimija

o   oma jalkapallokenttä

o   työntekijät

o   aktiivit

o   kehitettävää: olosuhteet, talviharjoittelutilat

tilat, yhteistä toimintaa

tilan puute

 

2.10 Kiiminki

-        asukkaiden aktivointi, jaettu 1. sija

o   avoimia mahdollisuuksia kokeilla eri lajeja

o   tietoisuus seurojen toiminnasta

o   tiedotus / houkuttelevuus

o   uudet lajit

o   kokeilumahdollisuudet

o   kyselyt

-        yhteistyö kaupungin kanssa (mikä toimii hyvin, tulevaisuus)

o   Tiedotuksen helppous (some?)

o   avoimuus:

§  liikuntapaikat (vuorot)

§  rahoitus (läpinäkyvää, ennakoitavaa)

o   yhdistää tarpeita

o   seurat mukaan uuden suunnitteluun

-        yhteistyö muiden kanssa

o   yhteisiä tavoitteita

o   asiantuntijoiden vaihto

o   yhteiset tapahtumat

o   info (koulut/päiväkodit)

o   koulutus

o   resurssien jakaminen, 1+1=3

-        seuratoiminnan kehittäminen, jaettu 1. sija

o   Nuorille helpompi tulla mukaan ohjaajiksi

o   matalan kynnyksen harrastajat

o   seuraottelut

o   edulliset vaihtoehtoiset ryhmät

o   ohjaajien rekrytointi

 

Rantapohjan lehtijutut Haukiputaalta ja Kiimingistä