NOVA-hanke käyntiin

21.6.2017

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka ovat käynnistäneet Pohjois-Pohjanmaalla toimivien urheiluseurojen ja yhdistysten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kartoittavan NOVA-hankkeen.

NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa.  

 
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2017 – 31.3.2018. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL. 
 
 
Lisätietoja: Tanja Löytynoja, projektipäällikkö, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi
 
 

Liitteet