Matka Hyvään Kuntoon kiertueen tuloksia 2016

1.3.2017

Syksyn 2016 aikana Matka hyvään kuntoon -rekkakiertuetapahtumia järjestettiin yhteensä 40 eri puolilla Suomea. Rekkaan rakennetulla kuntotestiasemalla tarjottiin kaikille työikäisille maksutta arkivaatteissa tehtävät Kehon kuntoindeksi -testit.

Myös Matka Hyvään kuntoon bussi kiersi Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa syksyllä 2016.
 

Osallistujat saivat oman kuntonsa tilanteen selville helposti, hikoilematta ja hengästymättä noin 20 minuutissa. Testeillä mitataan puristusvoimaa, kehonkoostumusta, vyötärönympärystä ja arvioidaan kestävyyskuntoa. Näistä muodostuu tuloskoosteena ns. Kehon kuntoindeksi, josta annetaan sekä numeerinen että sanallinen arvio.

Syksyn aikana testirekassa vieraili yhteensä 14 706 osallistujaa. Kaikilta osallistujilta pyydettiin esitietojen täyttämisen yhteydessä lupa tulosten tallentamiseen testien vertailutietokantaan. 11 186 työikäistä osallistujaa iältään 18–64-vuotialta antoi luvan tallentaa tuloksensa tähän vertailutietokantaan. Heistä naisia oli 6 683 (59,7 %) ja miehiä 4 503 (40,3 %). Tämä tuloskoostee on siis yhteenveto tuon 11 186 (76 % kaikista tapahtumiin osallistuneista) osallistujan tuloksista.
 

Näin muodostuu Kehon kuntoindeksi
 

Testeihin osallistuneet saavat mukaansa tuloskoosteen sekä asiantuntijoiden palautteen, miten tuloksia tulkitaan ja mitä voi itse tehdä oman kuntonsa kohentamiseksi tai ruokailutottumusten parantamiseksi.

Kehon kuntoindeksi muodostuu testien keskeisimmistä mittaustuloksista, jotka kirjataan testien jälkeen. Kuntoindeksissä painotetaan kestävyyskuntoa (50 % kuntoindeksistä), sisäelinten ympärille kertyvän viskeraalirasvan määrää (15 %), lihasmassaa suhteutettuna pituuteen (15 %), rasvaprosenttia (10 %) ja puristusvoimaa suhteutettuna painoon (10 %).

Kehon kuntoindeksiä ilmaistaan numeerisesti ja värikoodilla asteikolla -5 – +5. Sanallinen arvio on joko hälyttävä, huolestuttava, ookoo, hyvä tai erinomainen.

Jokaisesta yksittäisestä testistä saa lisäksi tuloskoosteessa liikennevärimerkinnän vihreä, keltainen tai punainen.

Liikunnan lisäämistä suositellaan enemmistölle
 

Naisista 39 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia sai Kehon kuntoindeksin kokonaisarvosanaksi hälyttävän tai huolestuttavan, mikä kertoo, että terveyden kannalta elintapoja olisi syytä pian muuttaa. Keskimäärin noin 2/3 testatuista hyötyisikin liikunnan lisäämisestä ja/tai ruokailutottumusten kohentamisesta.

Naisista 35 prosenttia ja miehistä 42 prosenttia on kohtalaisessa kunnossa kokonaisarvion mukaan. Hyvän tai erinomaisen tuloskoosteen sai naisissa 26 prosenttia ja miehissä 38 prosenttia testatuista.

 

Kohtuuton uupumus huolestuttaa

Testien esitietolomakkeessa pyydetään työssäkäyviä arvioimaan omaa senhetkistä työkykyään ja työpäivän jälkeen koettua uupumusta. 8 673 työssäkäyvää 18–64-vuotiasta antoi arvionsa työkyvystään ja koetusta uupumuksestaan. Heistä naisia oli 5 375 (62 %) ja miehiä 3 298 (38 %).

Naisista 21 prosenttia ja miehistä 23 prosenttia arvioi työkykynsä huonoksi tai välttäväksi. Kun näitä arvioita suhteutetaan testatuiden Kehon kuntoindeksi -tuloksiin, voidaan vetää johtopäätös, että huonokuntoisilla miehillä on nelinkertainen riski ja huonokuntoisilla naisilla kolminkertainen riski työkykynsä menettämiseen.

Työpäivän jälkeistä kohtuutonta uupumusta koki 50 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä vähintään silloin tällöin. Kohtuuttoman uupumuksen kokeminen edes silloin tällöin on huolestuttavaa ja sillä voi olla pitkällä aikavälillä seurannaisvaikutuksia niin työkykyyn, työntekoon kuin arjessa jaksamiseen.

Pidä huolta itsestäsi!
 

Kaiken kaikkiaan, mitä parempi fyysinen kunto, sitä paremmaksi sekä naiset että miehet arvioivat työkykynsä ja sitä vähemmän kokevat uupumusta.

Omasta fyysisestä kunnossa kannattaakin huolehtia. Se ei tarkoita urheilullisia urotekoja, vaan jo terveysliikuntasuositukset täyttävä viikoittainen liikuntamäärä riittää ja sitä voi kerätä myös pienemmissä osissa. Terveelliset ruokailutottumukset ja riittävä uni täydentävät fyysisen aktiivisuuden lisäksi elämäntavat sellaiseksi, että niillä jaksaa niin arjen aherruksessa kuin vapaa-ajan puuhissa