Uutisia

Huomenna alkava Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2015 (31.3.-1.4.2015) järjestetään Tiedekeskus Tietomaassa (Nahkatehtaankatu 6) Oulussa ja se on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma. Oulussa järjestettävän kahdeksannen Hyvinvointifoorumin teemana on ”Muutos Nyt! Levitämme yhdessä hyvää.”. Foorumi kokoaa yhteen kansallisia asiantuntijoita ja maakunnallisia hyviä esimerkkejä kuulijoille.
Harrastamalla lapsuudessa monipuolisesti liikuntaa ja urheilua lapsi rakentaa vahvaa pohjaa sekä liikunnallisten perustaitojen että lajitaitojen oppimiselle. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen on perusta, jonka varaan myöhemmin urheilijan polulla valinta- ja huippuvaiheessa on mahdollista rakentaa vahvat lajitaidot ja saavuttaa myös menestystä. Oikotietä onneen ei ole.
LIITU-tutkimuksella selvitettiin 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä. Keväällä 2014 kerätyn aineiston tulokset on raportoitu tuoreessa valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjan raportissa, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa.
Move! tarkoittaa peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää, joka kartoittaa oppilaiden fyysistä toimintakykyä, antaa siitä palautetta ja kannustaa oppilaita pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Sen avulla oppilasta ohjataan huomaamaan hyvinvoinnin taustalla olevia fyysisiä tekijöitä. Move! antaa tietoa oppilaalle itselleen, mutta myös hänen huoltajilleen, kouluterveydenhuollolle sekä opettajalle. Näiden lisäksi opetuksen järjestäjät eli koulut ja kunnat saavat tietoa asukkaidensa hyvinvoinnin tilasta.
VOK-superviikonloppu järjestetään 15 alueella eri puolella Suomea samaan aikaan keväällä 17.4.–19.4.2015 ja syksyllä 18.–20.9.2015.
Monet urheiluseurat haluaisivat aloittaa liikuntakerhon oman paikkakunnan koulussa. Miten kannattaisi toimia, jotta ensi lukukauden alussa seuralla olisi toimiva liikunta-/lajikerho koululla?
RSS ATOM